Cigány kártya lapjainak értelmezése Katonatiszt, Vágy, Gondolat, Szomorúság

Folytatjuk a személy jelölő lapok magyarázatát, mivel az elsődleges személyi jelölőkön túl más személyekre utaló lapok is vannak, amelyek utalnak egy adott illető  külső vonásaira.

Katonatiszt: Férfi jelölő, olyan úriembert jelez, aki nem a kérdező szívszerelme, inkább egy olyan illető, aki udvarol a kérdezőnek, lovagias és határozott. Két lábbal a földön álló határozott férfi.

Vágy: Személyi jelölőként, sötét hajú nőt jelöl, egyfajta párja a katonatisztnek. Olyan hölgyet takar, aki a kérdező közelében van, de nem szívszerelme.

Gondolat: Világos hajú férfi jelölő lap, aki kevésbé határozott, mint a katonatiszt, mégis férfias, a lélek szintjén jobban elmélkedő férfit jelöl. Olyat, aki iránt plátói érzésekkel viseltetünk.

Szomorúság: A Gondolat női párja. Világos hajú, gyakorta szőke nőt jelent. Nem szívszerelme akérdezőnek, ugyanakkor izzig vérig nőies nő. Érzékeny, sértődékeny.

A következő részben folytatom ezt a gondolatmenetet.