Cigány kártya lapjainak értelmezése Személyi jelölők

Ebben a részben két olyan személyi jelölő lapot mutatok be, ami kicsit eltér a korábbi rész lapjaitól. Mégpedig azért, mert bár személyi jelölők, mégis inkább rokonsági fokozatra szokták használni. Ez a két lap pedig az Özvegy férfi és az Özvegasszony.

Özvegy férfi: Alapvetően idős férfit jelöl a lap, de nem feltétlenül korban időset, mint inkább olyan embert, aki a kérdezőnél idősebb. Ami miatt plusz információt hordoz, az a rokonsági fok, mivel gyakorta jelöl apát, nagyapát, apóst illetve olyan férfi családtagot, aki közel áll a kérdezőhöz.

Özvegyasszony: Alapvetően idős nőt jelöl a lap, de nem feltétlenül korban időset, mint inkább olyan embert, aki a kérdezőnél idősebb. Ami miatt plusz információt hordoz, az a rokonsági fok, mivel gyakorta jelöl anyát, nagymamát, anyóst, illetve olyan női családtagot, aki közel áll a kérdezőhöz.

A következő résztől kissé szisztematikusabban vesszük végig a lapokat és azok jelentéseit.